Brodsky & Utkin

Brodsky & Utkin

Town Landscape, 1984-1990

Brodsky & Utkin

Wandering Turtle, 1984-1990

Brodsky & Utkin

Wandering Turtle, 1984-1990

from "Projects" portfolio

Brodsky & Utkin

Bridge, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Villa Claustrophobia, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Stageless Theatre or 198 Seat Wandering Hall, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Nameless River, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Hill with a Hole, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Amphitheater, 1981-90

from the "Projects Portfolio"

Brodsky & Utkin

Unknown Person, 1985-1990

Brodsky & Utkin

Villa Nautilus, 1990

from "Projects" portfolio

Brodsky & Utkin

Untitled (Dome of Ladders), 1989-90

from the "Projects" portfolio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brodsky & Utkin, 1990

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

1 2 3 4 5 6

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

Brodsky & Utkin, 1990

installation view

1 2 3 4 5 6