Brandon Ballengée De heropstanding van BioArt, ontdek het werk van Brandon Ballengée

The Art Couch Nov 09, 2018

Het gebeurt naar mijn weten niet zo vaak dat een en dezelfde persoon evenveel aandacht verkrijgt in zowel bladen als Scientific American en Discovery Magazine, als in Artnews of Art in America. Onderzoeksbioloog Brandon Ballengée heeft dan ook een unieke stem als wetenschapper èn als kunstenaar. Zijn onderzoeksdomein is de populatie amfibieën in de door de rurale context vervuilde rivieren. Meer bepaald analyseert hij de evolutie van diersoorten als gevolg van klimatologische veranderingen. Kikkers met drie of vijf poten, dieren die met uitsterven bedreigd zijn, genetisch gemanipuleerd pluimvee…

Read more here.